Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมเพื่อติดตามผลการรื้อย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดข้ามทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567      นายสุปรีชา ฟุ้งกีรติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย  นายชยุต วงศ์สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานสื่อสาร " ประชุมเพื่อติดตามการรื้อย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดข้ามทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.79+969 (สี่แยกคลองโพธิ์) - กม.82+450(สี่แยกโตโยต้า) " ณ ห้องประชุมเดชภิรัตนมงคล แขวงทางหลวงสุโขทัย