f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาชุมชนในเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ลงวันที่ 15/03/2567

'