f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
งานไฟฟ้า
ลงวันที่ 18/12/2563

                                         ภาระและหน้าที่รับผิดชอบ

       ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบแผนงาน มาตรฐาน ตรวจสอบการติดตั้ง การบำรุงรักษาไฟฟ้าสัญญาณ ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของแขวงทางหลวงสุโขทัย  สนับสนุนการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกล สนับสนุนการติดตั้ง การพัฒนา และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
51 ดาวน์โหลด

'