f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
หมวดทางหลวงบ้านแก่ง
ลงวันที่ 08/01/2562

หมวดทางหลวงบ้านแก่ง ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 2      ตำบลบ้านแก่ง   อำเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย 64130


'