วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 5133563208 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (เสื้อกันฝน) จำนวน 1 รายการ 26/05/2563 5138563204 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 26/05/2563 5137063203 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 25/05/2563 5136063202 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 25/05/2563 5134563201 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 5134063199 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/04/2563 5136063175 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 5133563184 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อสัญญารไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. 29/04/2563 5134563182 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร เพื่อใช้ติดตั้งจุดเสี่ยงอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ฯลฯ 28/04/2563 513-63179 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อเสื้อกั๊กสีเทาติดแถบผ้ารอบตัวพร้อมสกรีนชื่อแขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 5138063178 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 20/04/2563 5137063174 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 17/04/2563 5136063173 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 5133563165 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 14/04/2563 5136063153 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 673 รายการ