f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 สท/60/67/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 สท/60/67/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/04/2567 สท/60/67/103 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 สท/60/67/102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/04/2567 สท/35/67/101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 สท/60/67/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 04/04/2567 สท/30/67/026 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 สท/60/67/099 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2567 สท/35/67/098 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 1,225,660.50 ตร.ม. 29/03/2567 สท/-/67/021 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 5 รายการ 26/03/2567 สท/40/67/025 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/03/2567 สท/60/67/097 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/03/2567 สท/60/67/096 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/03/2567 สท/35/67/094 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 19/03/2567 สท/60/67/095 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,941 รายการ