f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/01/2565 สท/60/65/114 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ชนิดเกล็ด 25/01/2565 สท/85/65/113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 สท/60/65/109 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 สท/85/65/110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 19/01/2565 สท/50/65/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 19/01/2565 สท/40/65/107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/01/2565 สท/60/65/108 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 17/01/2565 สท/45/65/101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 17/01/2565 สท/85/65/102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/01/2565 สท/60/65/103 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/01/2565 สท/60/65/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/01/2565 สท/45/65/099 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/01/2565 สท/60/65/098 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม รุ่น 4 แถบ จำนวน 1 รายการ 13/01/2565 สท/85/65/097 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 13/01/2565 สท/35/65/096 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,250 รายการ