f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 06/11/2562 513/60/63/15 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/60/63/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/60/63/11 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/45/63/10 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/11/2562 01/11/2562 51360637 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 31/10/2562 51360636 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 หลักนำทางล้มลุกขนาด 75 ซม. ชนิด EVA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 30/10/2562 62117002288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/11/2562 28/10/2562 51345632 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 28/10/2562 51335633 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2562 22/10/2562 513/35/63/1 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 02/10/2562 5134062433 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 5136062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 5133562419 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 513-62419-1 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 505 รายการ