f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการปรับปรุงระดับปูผิว 3 ซ.ม. รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+350 02/03/2564 สท/-/64/019 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/02/2564 สท/60/64/080 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 สท/60/64/078 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น Laser Jet Enterprise M604 18/02/2564 สท/85/64/077 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 18/02/2564 สท/40/64/075 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 18/02/2564 สท/70/64/073 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 18/02/2564 สท/50/64/074 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 สท/45/64/071 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ และหมึกถ่ายเอกสาร 15/02/2564 สท/85/64/070 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/02/2564 สท/60/64/069 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 11/02/2564 สท/35/64/068 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2564 สท/60/64/067 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/02/2564 สท/40/64/065 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 10/02/2564 สท/40/64/064 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/02/2564 สท/60/64/066 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 983 รายการ