f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/03/2566 สท/60/66/148 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/03/2566 สท/60/66/145 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 สท/-/66/015 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ค่าวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/03/2566 สท/30/66/030 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 สท/60/66/143 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/03/2566 สท/60/66/142 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 10/03/2566 สท/45/66/141 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 09/03/2566 สท/60/66/140 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07217-58 จำนวน 1 เครื่อง 09/03/2566 สท/-/66/015 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/03/2566 สท/60/66/139 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/03/2566 สท/60/66/138 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/03/2566 สท/60/66/137 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 03/03/2566 สท/35/66/136 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/03/2566 สท/60/66/135 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/03/2566 สท/60/66/134 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,663 รายการ