f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/01/2563 25/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 09/01/2563 513/45/63/81 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 14/01/2563 26/12/2562 513/45/63/74 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 23/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 23/12/2562 513/40/63/69 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่างทาง) จำนวน 2 ชุด 14/01/2563 18/12/2562 513/-/63/68 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 23/12/2562 513/60/63/72 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40 x 70 ซม. จำนวน 20 อัน 14/01/2563 23/12/2562 513/60/63/70 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 23/12/2562 513/-/63/71 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อ Hot mix จำนวน 57 ตัน 14/01/2563 18/12/2562 513/60/63/65 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 14/01/2563 18/12/2562 513/-/63/66 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุก่อสร้ง จำนวน 5 รายการ 14/01/2563 18/12/2562 513/60/63/63 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/01/2563 18/12/2562 513/60/63/64 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 18/12/2562 513/-/63/67 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 16/12/2562 513/60/63/54 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 568 รายการ