f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/11/2562 20,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 99,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/11/2562 44,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุโขทัย วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/11/2562 24,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/11/2562 52,765.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย 62117087540 06/11/2562 24,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 1,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 2,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 98,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/11/2562 52,765.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/11/2562 26,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 04/11/2562 96,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/11/2562 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 01/11/2562 85,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 611 รายการ