วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1รายการ 21/09/2563 193,563.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 21/09/2563 75,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/09/2563 40,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 17/09/2563 28,618.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งคู่) จำนวน 1 แห่ง 17/09/2563 60,929.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 16/09/2563 22,075.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน 16/09/2563 15,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/09/2563 100,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 15/09/2563 24,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/09/2563 119,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 11/09/2563 21,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 11/09/2563 5,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/09/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,031 รายการ