f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล B7 05/03/2564 242,194.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ 05/03/2564 90,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2564 140,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 03/03/2564 10,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการปรับปรุงระดับปูผิว 3 ซ.ม. รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+350 02/03/2564 177,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/03/2564 102,140.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/03/2564 5,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย ผลการขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2564 104,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึก FUJI REROX DOCUPRINT P355D 24/02/2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/02/2564 406,295.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 22/02/2564 27,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 22/02/2564 23,187.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น Laser Jet Enterprise M604 18/02/2564 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,227 รายการ