วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน1 รายการ 01/07/2563 73,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/07/2563 174,330.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 01/07/2563 36,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/06/2563 496,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/06/2563 14,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/06/2563 153,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 120 ลิตร จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 2,715.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 40 ลิตร จำนวน 1 รายการ 17/06/2563 881.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 17/06/2563 3,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 12/06/2563 19,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/06/2563 99,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 11/06/2563 33,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 13,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 8,170 ลิตร 15/06/2563 181,481.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 830 ลิตร 15/06/2563 18,436.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 925 รายการ