f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 18/02/2564 6,492.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 18/02/2564 14,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 18/02/2564 6,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/02/2564 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 16/02/2564 479,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 114,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ และหมึกถ่ายเอกสาร 15/02/2564 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/02/2564 89,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 11/02/2564 239,498.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2564 90,315.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/02/2564 17,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 10/02/2564 11,376.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/02/2564 94,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/02/2564 119,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 120 ตัน 08/02/2564 234,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,227 รายการ