วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 04/08/2563 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 618,750 ตร.ม. 20/07/2563 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 5 แห่ง 20/07/2563 387,164.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 03/08/2563 71,709.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 04/08/2563 2,800.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 04/08/2563 2,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 03/08/2563 67,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมค่ารื้อถอน 24/07/2563 96,737.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/07/2563 486,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 202,615.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 63,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/07/2563 275,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 12,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรล จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/07/2563 125,868.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 979 รายการ