f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 14/11/2562 31,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาด 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 99,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตลับ 12/11/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/11/2562 42,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 42,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 99,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งคู่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 08/11/2562 38,229.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเชล จำนวน 9,000 ลิตร 12/11/2562 234,201.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/11/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 08/11/2562 99,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/11/2562 44,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสุโขทัย วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/11/2562 24,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/11/2562 52,765.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสุโขทัย 62117087540 06/11/2562 24,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 1,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 634 รายการ