f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อผงดูดซับสารเคมี จำนวน 1 รายการ 07/01/2563 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/01/2563 53,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 26/12/2562 5,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 74,088.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/01/2563 73,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 74,088.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 251,246.70 ยกเลิก เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่างทาง) จำนวน 2 ชุด 18/12/2562 320,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างผลิตป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) 18/12/2562 320,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40 x 70 ซม. จำนวน 20 อัน 23/12/2562 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 2,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot mix จำนวน 57 ตัน 18/12/2562 106,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 18/12/2562 31,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 694 รายการ