f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 19,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/05/2564 75,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 75 ตัน 17/05/2564 146,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 197,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อยาง CMS-2h 05/05/2564 492,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,550 ลิตร 03/05/2564 98,441.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน 30/04/2564 29,479.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/04/2564 90,125.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 26/04/2564 180,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 05/05/2564 24,397.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHAP MX-M464 ของหน่วยงานแผนงาน 22/04/2564 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ 22/04/2564 6,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 21/04/2564 11,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 21/04/2564 11,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 21/04/2564 246,720.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,309 รายการ