วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 1 28/08/2563 191,786.48 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อป้ายจราจรไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง DIAMOND GRADE DG3 พร้อมเสาป้าย จำนวน 2 ชุด 27/08/2563 33,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 26/08/2563 26,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 18/08/2563 27,172.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 25/08/2563 37,389.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 25/08/2563 37,389.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก- ปลายราง ระหว่าง กม.2+550 - กม.4+000 RT. ปริมาณงาน 1 ปห่ง (39 ต้น) 16/09/2563 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/08/2563 34,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/08/2563 200,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ 210 KSC. 04/06/2563 78,834.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (Single Mast Arm) จำนวน 4 แห่ง 18/08/2563 309,436.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 18/08/2563 33,169.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 17/08/2563 7,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/08/2563 74,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/08/2563 22,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,031 รายการ