วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 50 ลิตร 27/05/2563 1,036.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/05/2563 28,385.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 27/05/2563 215,617.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/05/2563 280,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 182,488.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/05/2563 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุอื่น ๆ (เสื้อกันฝน) จำนวน 1 รายการ 26/05/2563 11,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 26/05/2563 28,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 25/05/2563 45,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 25/05/2563 144,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ที่ กม.87+965 21/05/2563 25,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 11,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/05/2563 223,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเป้าสะท้อนแสงติดหลักนำทาง ( 1 กล่อง/100 ชุด) จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 21,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างดำเนินการขยายเขตปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร,พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 1 งาน 19/05/2563 33,789.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 925 รายการ