f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 2,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 98,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/11/2562 52,765.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/11/2562 26,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 04/11/2562 96,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน 04/11/2562 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 01/11/2562 85,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสุโขทัย หลักนำทางล้มลุกขนาด 75 ซม. ชนิด EVA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 99,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า 28/10/2562 496,574.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 28/10/2562 99,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2562 93,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2562 235,068.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/09/2562 59,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 634 รายการ