วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.181+430 - กม.182+480 (ปริมาณ 1 แห่ง 31 ต้น) 24/04/2563 1,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 58,063.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาถางป่า จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 435,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 190,096.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสุโขทัย เครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 26 รายการ 26/03/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.58+700 - กม.72+300 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.83+250 - กม.89+025 LT.,RT. เป็นช่วง,ทล.101 ตอน ท่าช้าง -สวรรคโลก ระหว่าง กม.100+400 - กม.104+930 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.134+200- กม.145+900 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.174+000 - กม.190+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 16/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301,0302,0303,0304 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง - สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.55+625 - กม.174+000 เป็นช่วงๆ 16/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 31/03/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.51+600 เป็นช่วงๆ 31/03/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.53+217 - กม.92+319 LT,RT. เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 LT,RT. เป็นช่วงๆ 16/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ที่ กม.2+850 24/03/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมือเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.27+650 24/03/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 237,764.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 2,016.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 2,016.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 925 รายการ