f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 11/02/2564 239,498.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2564 90,315.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/02/2564 17,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 10/02/2564 11,376.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/02/2564 94,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/02/2564 119,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 120 ตัน 08/02/2564 234,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/02/2564 115,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 51 ป้าย 08/02/2564 12,964.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง หลอด LED 168 ดวง ขนาด 300 มม. 05/02/2564 222,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 05/02/2564 37,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร,หลักนำทาง 04/02/2564 7,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 1 รายการ 04/02/2564 165,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/02/2564 144,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/02/2564 33,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,309 รายการ