วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,220 ลิตร จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 71,147.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน1 รายการ 01/07/2563 73,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/07/2563 174,330.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 01/07/2563 36,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/06/2563 496,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/06/2563 14,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/06/2563 153,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 120 ลิตร จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 2,715.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 40 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/06/2563 881.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 17/06/2563 3,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 12/06/2563 19,185.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 99,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 11/08/2563 33,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 13,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 8,170 ลิตร 15/06/2563 181,481.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,031 รายการ