f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 10/09/2562 99,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตแหละติดตั้งป้ายแบบเสาสัญญาณไฟจราจ (ชนิดสูง)พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน-บ้านสวน บริเวณที่ กม.15+975 29/08/2562 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมางานบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน-ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+200-กม.1+512 28/08/2562 290,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 82,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 29,974.07 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 05/09/2562 50,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/09/2562 9,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/09/2562 97,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 4,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/08/2562 50,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 49,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 802.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/08/2562 17,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 29,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 634 รายการ