f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 12/09/2562 12,700.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 32,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562 13/09/2562 1,938,253.77 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เครื่อง 06/09/2562 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง 06/09/2562 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 26/09/2562 69,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/09/2562 27,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 3,692.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 14,252.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 49,179.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 26/09/2562 99,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 06/09/2562 35,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 634 รายการ