f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.169+300 - กม.170+058 19/04/2564 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 12/03/2564 176,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/03/2564 496,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 12/03/2564 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.20+000 - กม.27+000 เป็นช่วงๆ 11/03/2564 487,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 11/03/2564 36,993.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/03/2564 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล B7 05/03/2564 242,194.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ 05/03/2564 90,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2564 140,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 03/03/2564 10,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการปรับปรุงระดับปูผิว 3 ซ.ม. รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+350 02/03/2564 177,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/03/2564 102,140.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/03/2564 5,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสุโขทัย ผลการขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,309 รายการ