วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ที่ กม.6+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุม ที่ กม.3+650 ปริมาณงาน 1 งาน 14/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.27+650 ปริมาณงาน 1 งาน 14/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ที่ กม.2+850 ปริมาณงาน 1 งาน 14/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 5 รายการ 13/04/2563 159,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้ง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 30,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 469,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 10/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+600 เป็นช่วงๆ 24/04/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 08/04/2563 98,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ที่ กม.6+383,ที่ กม.8+500 ที่ กม.13+750 24/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดก พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแจกแจกัน ระหว่าง กม.23+386 - กม.24+750 ระยะทาง 1.364 กม. 30/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสุโขทัย แผนรายประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.60+100 - กม.61+400 30/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ณ แขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 2 หลัง 24/04/2563 2,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 925 รายการ