วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/07/2563 486,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 202,615.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 63,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/07/2563 275,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 12,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรล จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/07/2563 125,868.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/07/2563 24,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 431,648.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 32,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/07/2563 101,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสุโขทัย 513/60/63/260 15/07/2563 101,800.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสุโขทัย 513/60/63/261 15/07/2563 32,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาถางป่า จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 435,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 250,692.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,031 รายการ