f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 39,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 127,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 6 รายการ 20/01/2563 40,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส 20/01/2563 18,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 20/01/2563 3,340,177.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 20/01/2563 2,438,622.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 20/01/2563 1,084,482.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 37,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 14/01/2563 99,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 4 รายการ 14/01/2563 92,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/12/2562 251,246.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/01/2563 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 07/01/2563 1,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุโขทัย วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 99,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 99,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 694 รายการ