f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 25/09/2562 33,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 02/10/2562 3,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 23/09/2562 10,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 23/09/2562 19,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 23/09/2562 10,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,221 ลิตร จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 32,808.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ที่ กม.8+235 12/09/2562 12,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว 12/09/2562 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้าน 12/09/2562 4,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 13/09/2562 2,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,200 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 90,112.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์-ท่าช้าง ที่ กม.84+125 จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาดสูง 75 ซม. ชนิด PE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 138,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/09/2562 50,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/09/2562 39,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 634 รายการ