วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (Single Mast Arm) จำนวน 6 แห่ง 18/06/2563 464,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 53,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 491,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 5,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสุโขทัย การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 04/08/2563 39,222.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาศ 04/08/2563 39,222.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 04/08/2563 6,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 04/08/2563 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 618,750 ตร.ม. 20/07/2563 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 5 แห่ง 20/07/2563 387,164.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 03/08/2563 71,709.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 04/08/2563 2,800.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 04/08/2563 2,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 03/08/2563 67,820.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมค่ารื้อถอน 24/07/2563 96,737.57 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,031 รายการ