วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1330 ฯลฯ 28/04/2563 430,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร เพื่อใช้ติดตั้งจุดเสี่ยงอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ฯลฯ 28/04/2563 49,873.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 24/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเสื้อกั๊กสีเทาติดแถบผ้ารอบตัวพร้อมสกรีนชื่อแขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 54,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 23/04/2563 494,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 170,739.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 20/04/2563 31,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 17/04/2563 143,305.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 876.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างดำเนินการขยายเขตปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร,พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 33,789.13 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 14/04/2563 194,455.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบำรุงปกติงานแก้ไขจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ที่ กม.7+625 ปริมาณงาน 1 งาน 17/04/2563 450,419.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.34+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.86+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ตอน 2 ที่ กม.95+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 925 รายการ