f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อบาริเออร์ พลาสติกสีส้ม 31/03/2564 350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/03/2564 222,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล B7 25/03/2564 242,194.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 25/03/2564 221,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 25/03/2564 41,867.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/03/2564 222,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 24/03/2564 109,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสุโขทัย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง (แบบ 8 แถบ) สกรีนชื่อหน่วยงาน 24/03/2564 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 20,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 60 ตัน 23/03/2564 117,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/03/2564 9,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/03/2564 71,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบ สำหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน 18/03/2564 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อการ์ด G-DRIVER/PCA-TCA-GDRIVER-D 17/03/2564 37,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/03/2564 29,885.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,309 รายการ