วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 471,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 30,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 18/05/2563 188,496.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/05/2563 168,043.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/05/2563 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 13,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 12/05/2563 115,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 08/05/2563 31,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรและหลักนำทาง 07/05/2563 8,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน เพื่อใช้ในการอำนวยความปลอดภัย 07/05/2563 250,692.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/04/2563 6,676.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 57,376.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 01/05/2563 98,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ฯลฯ จำนวน 6 รายการ 28/04/2563 154,786.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสัญญารไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. 29/04/2563 282,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 925 รายการ