f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/04/2564 6,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 20/04/2564 216,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 19/04/2564 264,112.34 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 19/04/2564 13,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 19/04/2564 11,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหิน 3/8" จำนวน 80 ลบ.ม. 19/04/2564 46,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อยางเรเดียรขนาด 215 / 70 R 15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/04/2564 59,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อบาริเออร์ พลาสติกสีส้ม จำนวน 140 อัน 07/04/2564 490,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/04/2564 27,845.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 02/04/2564 484,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ 02/04/2564 95,405.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,800 ลิตร 01/04/2564 103,094.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 31/03/2564 41,867.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,309 รายการ