วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสุโขทัย 513/60/63/295 13/08/2563 22,830.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 13/08/2563 13,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Speedmeter เรือนไมค์ 13/08/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง (รุ่น 4 แถบ) 13/08/2563 17,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าาง จำนวน 7 รายการ 13/08/2563 22,830.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 11/08/2563 150,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 185 ตัน 11/08/2563 361,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/08/2563 51,436.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 10/08/2563 217,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/08/2563 203,481.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 07/08/2563 8,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง 07/08/2563 192,086.09 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสุโขทัย การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 05/08/2563 61,309.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง จำนวน 1,178,091 ตร.ม. 29/06/2563 471,236.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,031 รายการ