f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 30/09/2562 45,714,038.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 01/10/2562 52,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 104,192.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 1,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 23/09/2562 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 23/09/2562 134,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 23/09/2562 67,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 23/09/2562 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 23/09/2562 7,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 23/09/2562 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 23/09/2562 23,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 23/09/2562 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 24/09/2562 32,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 24/09/2562 32,100.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/09/2562 46,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 634 รายการ