f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2564 104,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึก FUJI REROX DOCUPRINT P355D 24/02/2564 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/02/2564 406,295.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 22/02/2564 27,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 12/03/2564 23,187.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น Laser Jet Enterprise M604 18/02/2564 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 18/02/2564 6,492.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 18/02/2564 14,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 18/02/2564 6,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/02/2564 42,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 16/02/2564 479,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 114,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ และหมึกถ่ายเอกสาร 15/02/2564 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/02/2564 89,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,309 รายการ