f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 26/09/2562 4,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 4,320.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 49,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 10/09/2562 28,615.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 17,629.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ชุด 26/09/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 3,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 18,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 235,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/09/2562 94,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/09/2562 62,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการจำนวน 1 รายการ 04/09/2562 38,509.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 59,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 634 รายการ