วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 250,692.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 250,692.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/07/2563 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 09/07/2563 103,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 09/07/2563 194,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 1,244,482.00 ตร.ม. 11/06/2563 497,792.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 07/07/2563 202,615.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการตีเส้ันจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลืองและสีขาว) ตม มอก.542 - 2549 ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านสวน - ตาลเตี้ย กม.0+750 - กม.1+200 และ กม.1+512 - กม.2+250 01/06/2563 485,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2563 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 25,432.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/07/2563 56,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 02/06/2563 13,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 25,432.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาการติดตั้งป้ายจราจร,ติดตั้งแผ่นการ์ดเรล จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 23,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 99,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,031 รายการ