f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยไคร้ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ลงวันที่ 15/03/2567

'