f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕ ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.๘+๓๐๐ - กม.๙+๘๗๕ 10/04/2567 ebสท/53/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังวน - เมืองเก่า ระหว่าง กม.154+700 - กม.157+080 10/04/2567 ebสท/46/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1319 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+440 10/04/2567 ebสท/52/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.75+148 - กม.76+058 เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 1368 ตอน บ้านกล้ 10/04/2567 ebสท/42/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ตอน 2 ระหว่าง กม.19+270 - กม.27+564 10/04/2567 ebสท/41/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม. 5+644 - กม. 6+390 10/04/2567 ebสท/39/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1308 ตอน เตว็ดใน - วังทองแดง ระหว่าง กม.0+070 - กม.7+235 10/04/2567 ebสท/45/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1272 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.20+480 - กม.25+780 10/04/2567 ebสท/51/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.21+080 - กม.24+335 10/04/2567 ebสท/47/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 125 ตอน บ้านสวน - โค้งตานก ระหว่าง กม.30+015 - กม.32+885 10/04/2567 ebสท/55/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ระหว่าง กม.4+800 - กม.8+090 10/04/2567 ebสท/50/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.4+380 - กม.17+780 10/04/2567 ebสท/48/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ตอน 3 ระหว่าง กม.24+705 - กม.27+690 10/04/2567 ebสท/49/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.174+800 10/04/2567 ebสท/44/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1373 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.2+300 - กม.5+100 10/04/2567 ebสท/54/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 248 รายการ