f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด(งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 30/01/2566 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี Pavement In Place Recycling ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕ ตอน ๐๑๐๒ ตอน แจกัน – บ้านสวน ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๓๐+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ระยะทาง ๕.๕๕๐ กม. 14/11/2565 สท/38/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.27+820 ปริมาณงาน 1 งาน (76 ต้น) 14/11/2565 สท/31/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.1+500 - กม.33+680 (121 ต้น) 11/11/2565 สท/37/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.6+210-กม.9+115 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) 14/11/2565 สท/33/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.๑๐+๕๑๐ - กม.๑๓+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๖ ต้น) 11/11/2565 สท/26/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 4 ระหว่าง กม.9+869-กม.17+590 (111ต้น) 11/11/2565 สท/36/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 3 ระหว่าง กม.40+000-กม.49+200 (76 ต้น) 14/11/2565 สท/32/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ตอน 2 ระหว่าง กม.16+650 - กม.26+920 ปริมาณงาน 1 งาน (84 ต้น) 14/11/2565 สท/34/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ตอน 1 ระหว่าง กม.11+760 - กม.13+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) 11/11/2565 สท/35/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0202 ตอน ศรีสัชนาลัย - ดอนโก ระหว่าง กม.41+420 - กม.42+400 (29ต้น) 11/11/2565 สท/30/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0101 ตอน หัวฝาย - แม่ทุเลา ระหว่าง กม.2+400 - กม.3+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2565 สท/28/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ทุเลา - ท่าแพ ระหว่าง กม.14+100 - กม.15+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2565 สท/29/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1255 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองกล้วย - ศรีนคร ระหว่าง กม.6+640 - กม.8+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2565 สท/27/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง 07/10/2565 ebสท/29/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 192 รายการ