f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.7+804 20/12/2564 eb สท/11/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.179+819 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 eb สท/12/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.20+525 - กม.23+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 ebสท/15/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.25+375 - กม.26+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 ebสท/14/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.2+175 - กม.4+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 ebสท/13/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ระหว่าง กม.0+875 - กม.1+660 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 ebสท/9/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.23+100 - กม.24+650 16/12/2564 ebสท/8/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุโขทัย - เตว็ดใน ระหว่าง กม.0+075 - กม.2+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 ebสท/10/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 งกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.187+545 - กม.191+700 เป็นช่วงๆ 15/12/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.6+350 - กม.11+250 และ กม.27+590 - กม.28+185 15/12/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ปากน้ำ ระหว่าง กม.0+065 - กม.10+000 15/12/2564 eb สท/2/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.5+150 - กม.14+865 ปริมาณงาน 1 แห่ง (115 ต้น) 15/12/2564 eb สท/4/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง-ดอนโก ระหว่าง กม.9+485-กม.11+025, ทล.1056 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก-เขาดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.27+148-กม.29+563 ปริมาณงาน 3 แห่ง (115 ต้น) 15/12/2564 eb สท/3/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.13+095 - กม.21+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 eb สท/5/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.183+450 - กม.185+040 ปริมาณงาน 31,160 ตร.ม. 14/12/2564 eb สท/1/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 144 รายการ