วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาบำรุงปกติงานแก้ไขจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ที่ กม.7+625 ปริมาณงาน 1 งาน 14/04/2563 513-63164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.34+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513/-/63/161 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.86+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513/-/63/160 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ตอน 2 ที่ กม.95+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513/-/63/159 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ที่ กม.6+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513/-/63/158 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุม ที่ กม.3+650 ปริมาณงาน 1 งาน 30/03/2563 513/-/63/157 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.27+650 ปริมาณงาน 1 งาน 18/03/2563 513/-/63/156 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 513/-/63/155 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ที่ กม.2+850 ปริมาณงาน 1 งาน 30/03/2563 513/-/63/154 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 16/03/2563 eb สุโขทัย.1/33/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+600 เป็นช่วงๆ 16/03/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ที่ กม.6+383,ที่ กม.8+500 ที่ กม.13+750 07/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดก พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแจกแจกัน ระหว่าง กม.23+386 - กม.24+750 ระยะทาง 1.364 กม. 07/04/2563 eb สุโขทัย.1/42/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 แผนรายประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.60+100 - กม.61+400 07/04/2563 eb สุโขทัย.1/41/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ณ แขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 2 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 80 รายการ