f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 03/01/2563 02/01/2563 513/35/63/75 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,241,435 ตร.ม. 18/11/2562 04/11/2562 513/-/63/4 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งคู่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 13/11/2562 08/11/2562 513/-/63/21 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.13+355 12/12/2562 12/12/2562 eb สุโขทัย.1/1/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ที่ กม.82+277 12/12/2562 12/12/2562 eb สุโขทัย.1/2/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062426 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุมระหว่าง กม.0+100 - กม.1+000 20/08/2562 20/08/2562 สท./53/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1347 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดโคก - สระบัว ระหว่าง กม.0+320 - กม.1+775 31/07/2562 31/07/2562 สท./47/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.185+876 - กม.186+325 LT.,RT. 31/07/2562 31/07/2562 สท./49/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.13+496 - กม.14+235 31/07/2562 31/07/2562 สท./52/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.13+625 - กม.14+650 31/07/2562 31/07/2562 สท./51/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุโขทัย - เตว็ดใน ระหว่าง กม.1+040 - กม.1+486 31/07/2562 31/07/2562 สท./50/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.18+500 - กม.19+600 31/07/2562 31/07/2562 สท./48/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวย ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.120+625 27/03/2562 27/03/2562 สท./39/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ