f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 สท/70/64/134 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.169+300 - กม.170+058 16/03/2564 eb สท/66/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.20+000 - กม.27+000 เป็นช่วงๆ 11/03/2564 สท/-/64/020 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 จ้างเหมาทำการปรับปรุงระดับปูผิว 3 ซ.ม. รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+350 02/03/2564 สท/-/64/019 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 16/02/2564 สท/-/64/017 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.169+300 - กม.170+058 29/01/2564 eb สท/64/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 จ้างเหมาทำการแก้ไขจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ กม.6+125 27/01/2564 สท/-/64/012 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 18/01/2564 สท/45/64/049 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.39+850 - กม.43+000 ปริมาณงาน 28,590 ตร.ม. 06/01/2564 eb สท/64/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 สท/60/64/039 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 สท/46/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง-ดอนโก ที่ กม.0+455 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2563 สท/45/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (ชนิดสูงพร้อมอุปกรณ์) 23/12/2563 สท/-/64/008 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 63127279983 15/12/2563 สท/-/64/008 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 03/12/2563 สท/44/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 172 รายการ