f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งคู่) 20/01/2566 สท/-/66/011 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.24+000 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 ต้น) 27/12/2565 สท/40/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 21/12/2565 สท/30/66/012 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 13/12/2565 สท/45/66/053 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง 09/12/2565 สท/39/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง 18/11/2565 คค06029/2730 ลว.18 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 14/11/2565 สท/60/66/028 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี Pavement In Place Recycling ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕ ตอน ๐๑๐๒ ตอน แจกัน – บ้านสวน ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๓๐+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ระยะทาง ๕.๕๕๐ กม. 08/11/2565 สท/38/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - กม.27+820 ปริมาณงาน 1 งาน (76 ต้น) 07/11/2565 สท/31/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.1+500 - กม.33+680 (121 ต้น) 07/11/2565 สท/37/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.6+210-กม.9+115 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) 07/11/2565 สท/33/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.๑๐+๕๑๐ - กม.๑๓+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๖ ต้น) 07/11/2565 สท/26/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 4 ระหว่าง กม.9+869-กม.17+590 (111ต้น) 07/11/2565 สท/36/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 3 ระหว่าง กม.40+000-กม.49+200 (76 ต้น) 07/11/2565 สท/32/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ตอน 2 ระหว่าง กม.16+650 - กม.26+920 ปริมาณงาน 1 งาน (84 ต้น) 07/11/2565 สท/34/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 288 รายการ