f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.14+750 - กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0203 ตอน ดอนโก - เมืองเก่า ตอน 2 ระหว่าง กม.95+780 - กม.96+170 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 คค06029/ว152 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก - เขาดิน ระหว่าง กม.14+800 - กม.19+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0203 ตอน ดอนโก - เมืองเก่า ตอน 1 ระหว่าง กม.88+889 - กม.88+951 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 คค06029/ว154 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.148+385 - กม.149+505 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2565 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.0+010 - กม.0+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือ 14/01/2565 คค 06029/ว150 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.175+100 - กม.177+811 ปริมาณงาน 34,925 ตร.ม. 20/12/2564 คค 06031/2608 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.74+835 - กม.76+875 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 35,115 ตร.ม. 20/12/2564 คค 06031/ว2609 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล.12 ตอนควบคุม 0301ระหว่าง กม.153+480 - กม.157+080 , ทล.12 ตอนควบคุม 0302 ระหว่าง กม.162+380 - กม.171+606, ทล.12 ตอนควบคุม 0303 ระหว่าง กม.174+419 - กม.194+769 17/12/2564 สท/20/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก ตอน 1 ระหว่าง กม.19+500 - กม.20+800 ปริมาณงาน 11,520 ตร.ม. 17/12/2564 คค 06031/ว2605 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีสำโรง - ทุ่งป่ากระถิน ระหว่าง กม.0+020 - กม.3+000 ปริมาณงาน 27,050 ตร.ม. 17/12/2564 คค 06031/ว2604 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล.125 กม.0+000-กม.7+000, ทล.125 กม.7+000-กม.30+000, ทล.125 กม.30+000-กม.34+789, ทล.101 กม.89+349-กม.110+000, ทล.101 กม.110+000-กม.147+000, ทล.1272 กม.23+386-ก 17/12/2564 คค 06031/ว2602 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล. 1180 ระหว่าง กม.17+100 - กม.30+600 เป็นช่วงๆ, ทล. 1318 ระหว่าง กม.0+100 - กม.10+000 เป็นช่วงๆ , ทล. 1318 ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+275 เป็นช่วงๆ 17/12/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.0+200 - กม.3+425 ปริมาณงาน 29,025 ตร.ม. 16/12/2564 คค 06031/ว2580 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.15+500 - กม.19+625 ปริมาณงาน 34,765 ตร.ม. 15/12/2564 คค 06031/ว2577 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 230 รายการ