f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง 14/05/2564 สท/60/64/138 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย 14/05/2564 สท/45/64/139 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/05/2564 สท/60/64/137 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 12/05/2564 สท/60/64/135 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 12/05/2564 สท/35/64/136 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 สท/70/64/134 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/05/2564 สท/45/64/133 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อ Hot Mix จำนวน 75 ตัน 07/05/2564 สท/60/64/132 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 สท/60/64/131 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อยาง CMS-2h 05/05/2564 สท/60/64/130 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,550 ลิตร 03/05/2564 สท/35/64/128 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน 30/04/2564 สท/-/64/029 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/04/2564 สท/60/64/127 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 26/04/2564 สท/60/64/126 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 26/04/2564 513/-/64/026 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,196 รายการ