วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน1 รายการ 01/07/2563 513/85/63/250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/07/2563 513/60/63/247 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 01/07/2563 513/70/63/249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/06/2563 513/663/245 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/06/2563 51360/63/240 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/06/2563 513/45/63/239 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 120 ลิตร จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 513/35/63/242 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 40 ลิตร จำนวน 1 รายการ 17/06/2563 513/35/63/241 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 17/06/2563 513/85/60/236 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 12/06/2563 513/50/63/230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/06/2563 513/45/63/233 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 11/06/2563 5134063228 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 5136063232 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 8,170 ลิตร 15/06/2563 5133563235 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 830 ลิตร 15/06/2563 5133563234 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 881 รายการ