f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 สท/60/67/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 สท/60/67/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/04/2567 สท/60/67/103 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 สท/60/67/102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/04/2567 สท/35/67/101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 สท/60/67/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 04/04/2567 สท/30/67/026 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 สท/60/67/099 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน - โค้งตานก ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000, กม.7+000 - กม.30+000 และ กม.3 02/04/2567 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน - โค้งตานก ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000, กม 02/04/2567 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน - โค้งตานก ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000, กม 02/04/2567 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2567 สท/35/67/098 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 1,225,660.50 ตร.ม. 29/03/2567 สท/-/67/021 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.11+030 - กม.11+835 11/04/2567 ebสท/3/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1347 ตอน วัดโคก - สระบัว ระหว่าง กม.0+150 - กม.0+885 11/04/2567 ebสท/10/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,131 รายการ