f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 05/03/2564 สท/35/64/089 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ 05/03/2564 สท/60/64/088 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2564 สท/60/64/087 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 03/03/2564 สท/60/64/086 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 จ้างเหมาทำการปรับปรุงระดับปูผิว 3 ซ.ม. รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+350 02/03/2564 สท/-/64/019 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/03/2564 สท/35/64/085 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/03/2564 สท/60/64/084 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ผลการขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2564 สท/60/64/083 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อหมึก FUJI REROX DOCUPRINT P355D 24/02/2564 สท/85/64/082 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 23/02/2564 สท/60/64/080 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 22/02/2564 สท/60/64/079 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 22/02/2564 สท/-/64/18 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 สท/60/64/078 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น Laser Jet Enterprise M604 18/02/2564 สท/85/64/077 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,143 รายการ