f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 08/11/2562 513606320 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 08/11/2562 513456318 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 08/11/2562 513/60/63/17 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/11/2562 06/11/2562 513/60/63/15 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 62117087540 07/11/2562 06/11/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 05/11/2562 513/-/63/14 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 05/11/2562 513/-/63/13 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 04/11/2562 513/60/63/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/11/2562 04/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/11/2562 04/11/2562 513/60/63/11 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 05/11/2562 04/11/2562 513/45/63/10 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 05/11/2562 04/11/2562 51340638 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 04/11/2562 01/11/2562 51360637 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 31/10/2562 51360636 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 587 รายการ