f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ลงวันที่ 28/07/2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

       นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย มอบหมายให้ นายเดชา กิติเวชโภคาวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ คลองแม่รำพัน บริเวณวัดบ้านขวาง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี


'