f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/11/2564 กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2564
2 21/10/2564 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
3 30/12/2563 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในสังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย
4 28/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5 18/12/2563 รับสมัครงาน
6 27/10/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2563
7 22/10/2563 ประชาสัมพันธ์
8 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก และขึ้นบัญชี
9 29/06/2563 ประกาศรายชื่อและวันสอบสัมภาษณ์
10 23/03/2563 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
11 23/03/2563 กรมทางหลวงห่วงใย
12 17/02/2563 ประกาศแขวงทางหลวงสุโขทัย
13 24/01/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา
14 21/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
15 13/01/2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา