f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 30/12/2563 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในสังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย
2 28/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3 18/12/2563 รับสมัครงาน
4 27/10/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 2563
5 22/10/2563 ประชาสัมพันธ์
6 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก และขึ้นบัญชี
7 29/06/2563 ประกาศรายชื่อและวันสอบสัมภาษณ์
8 23/03/2563 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
9 23/03/2563 กรมทางหลวงห่วงใย
10 17/02/2563 ประกาศแขวงทางหลวงสุโขทัย
11 24/01/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา
12 21/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
13 13/01/2563 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา
14 10/10/2562 จัดอบรมโครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ในยุคดิจิทัล 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของแขวงทางหลวงสุโขทัย
15 26/03/2562 แขวงทางหลวงไร้ยาเสพติด