f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 18/10/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเบี่ยงทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - พิจิตร
47 18/10/2565 ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างสะพาน สาย 102
48 08/09/2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.15+075 - กม.16+645 ระยะทาง 1.570 กิโลเมตร
49 08/09/2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุม ระหว่าง กม. 1+050- กม.4+00 ระยะทาง 2.950 กิโลเมตร
50 24/08/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) ขอเชิญทุกท่านที่มีส่วนได้เสีย ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอน ทางเข้าบ้านหลุม ระหว่าง กม.1+000 - กม.4+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
51 24/08/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) ขอเชิญทุกท่านที่มีส่วนได้เสีย ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.12+225 - กม.16+625 ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
52 15/08/2565 เนื่องจากในขณะนี้แขวงทางหลวงสุโขทัย ได้ดำเนินการก่อสร้างทาง โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.14+750 - กม.19+100 ขอให้ทุกท่านที่สัญจรในเส้นทางดังกล่าว โปรดระมัดระวังการในการใช้เส้นทาง ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง
53 02/06/2565 ประกาศแขวงทางหลวงสุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในสังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย ตำแหน่ง คนงาน
54 24/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน
55 03/05/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 3 อัตรา
56 11/11/2564 กำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2564
57 21/10/2564 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
58 30/12/2563 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในสังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย
59 28/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
60 18/12/2563 รับสมัครงาน