f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/06/2567 ประชุมเพื่อติดตามผลการรื้อย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดข้ามทางหลวงบนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง
2 11/04/2567 แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังในวันและเวลาดังกล่าว
3 15/03/2567 ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยไคร้ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4 15/03/2567 ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาชุมชนในเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
5 07/02/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดใช้ไฟจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย
6 06/12/2566 สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 https://wellwishes.royaloffice.th/#
7 16/11/2566 .
8 20/10/2566 งบทดลองแขวงทางหลวงสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566
9 11/09/2566 เอกสารประชุมเพื่อชี้แจงการรวบรวมข้อมูลโครงการฯ
10 10/08/2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.30+300 - กม.33+950
11 09/08/2566 ประชาชนมีส่วนร่วม สาย 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน กม.6+265 - กม.8+265
12 09/08/2566 ทุกความคิดเห็นมีความสำคัญ
13 09/08/2566 ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร 12 สิงหาคม 2566
14 09/08/2566 เข้าร่วมประชุมสำรวจข้อมูลสะพาน และประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพาน
15 03/08/2566 ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย