f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ประชาชนมีส่วนร่วม สาย 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน กม.6+265 - กม.8+265
ลงวันที่ 09/08/2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

               นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู็อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมปอง นุชมาก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.6+265 - กม.8+265 ระยะทาง 2.000 กิโเมตร  โดยมีนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (มติที่ประชุม เห็นด้วยให้มีการก่อสร้าง แต่ขอปรับรูปแบบการก่อสร้างจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร)


'