f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.30+300 - กม.33+950
ลงวันที่ 10/08/2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566

                    นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู็อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมปอง นุชมาก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.30+300 - กม.33+950 ระยะทาง 3.650 กิโเมตร   โดยมีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (มติที่ประชุม เห็นด้วยให้มีการก่อสร้าง )


'