f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดใช้ไฟจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย
ลงวันที่ 07/02/2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567       

                 เวลาประมาณ 16.00 น. จะทำการเปิดใช้ไฟสัญญาณจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุโขทัย ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตุสัญญาณไฟจราจร ดังนี้

                1.มุ่งหน้าตรงไปทางเมืองเก่า และเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลสุโขทัย โปรดรอสัญญาณไฟจราจร

                2.มุ่งหน้าตรงไปเข้าตลาดสุโขทัย และเลี้ยวซ้ายเข้าโรงพยาบาลสุโขทัย โปรดรอสัญญาณไฟจราจร


'