f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ลงวันที่ 03/08/2566

'