f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 01/11/2562 30/09/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562 13/09/2562 13/09/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 08/08/2562 08/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 22/07/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 21/06/2562 21/06/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 28/05/2562 28/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 16/05/2562 16/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11/03/2562 11/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2562 13/02/2562 13/02/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 11/01/2562 11/01/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ