f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 03/01/2563 02/01/2563 513/35/63/75 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 23/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 จ้างผลิตป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) 26/12/2562 18/12/2562 513-6368 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลืองLED ขนาด 300มม. จำนวนว 1 รายการ 20/12/2562 16/12/2562 513/60/63/53 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,241,435 ตร.ม. 18/11/2562 04/11/2562 513/-/63/4 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/60/63/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 06/11/2562 04/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 16/09/2562 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 จ้างทำตรายาง จำนว 1 อัน จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 22/08/2562 513-62373 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 5136062371 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ