วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 ชุด 05/06/2563 513/60/63/217 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 513/35/145 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/03/2563 513/60/63/136 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 513/-/63/128 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 18 แผ่น 12/02/2563 513-63110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 513/35/63/107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 5133563106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 04/02/2563 5133563106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 513/60/63/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/01/2563 513/60/63/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 513/40/63/89 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 17/01/2563 513/70/63/88 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 513/35/63/75 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 51 รายการ