f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/60/63/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 06/11/2562 04/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 16/09/2562 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 จ้างทำตรายาง จำนว 1 อัน จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 22/08/2562 513-62373 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 5136062371 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว จำนวน 500 แผ่น จำนวน 1 รายการ 24/07/2562 22/07/2562 5136062353 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 22/07/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ซื้อHOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 24/05/2562 5136062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/05/2562 17/05/2562 5136062250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ