f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/10/2566 สท/60/67/003 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2566 สท/60/66/152 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 สท/-/66/009 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ 250 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2565 สท/-/65/031 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ 02/11/2564 สท/20/65/030 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 จ้างเหมาทำการติดตั้ง Curb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2564 สท/-/65/003 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 จ้างเหมาทำการติดตั้ง Curb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2564 สท/-/65/003 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 จ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.169+300 - กม.170+058 25/02/2564 eb สท/64/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/12/2563 สท/60/64/026 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 02/12/2563 eb สท/49/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคีรีมาศ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ กม.4+155 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 02/12/2563 eb สท/48/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 02/12/2563 eb สท/50/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 02/12/2563 eb สท/47/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT 26/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ( ระดับ 1-2 ) แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. 26/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 97 รายการ