วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 513/45/63/81 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/01/2563 513606380 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 01/10/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2562 26/07/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2562 08/05/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ