f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/01/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก - เขาดิน ระหว่าง กม.14+800 - กม.19+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/01/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0203 ตอน ดอนโก - เมืองเก่า ตอน 1 ระหว่าง กม.88+889 - กม.88+951 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/01/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.14+750 - กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/01/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.0+010 - กม.0+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/01/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.148+385 - กม.149+505 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/01/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0203 ตอน ดอนโก - เมืองเก่า ตอน 2 ระหว่าง กม.95+780 - กม.96+170 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/01/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.79+000 - กม.82+200 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.20+525 - กม.23+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/11/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.1180 ระหว่าง กม.17+100-กม.30+600 เป็นช่วงๆ, ทล.1318 กม.0+100-กม.10+000 เป็นช่วงๆ, ทล.1318 ระหว่าง กม.10+000-กม.30+275 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/11/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล.12 ระหว่าง กม.153+480-กม.157+080, ทล.12 ระหว่าง กม.162+380-กม.171+606 ทล.12 ระหว่าง กม.174+419-กม.194+769 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 213 รายการ