f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/04/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม. 5+644 - กม. 6+390 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/04/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม. 5+644 - กม. 6+390 เปลี่ยนแปลงแผน
3 02/04/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม. 5+644 - กม. 6+390 เปลี่ยนแปลงแผน
4 01/04/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๒ ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.๒๐+๔๘๐ - กม.๒๕+๗๘๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม. 21+550 - กม. 23+300 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ระหว่าง กม.0+405 - กม.1+780 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33120 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรระบบควบคุมการจราจรแบบปรับได้ บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.174+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ที่ กม.89+421 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.78+900 - กม.79+969 และ กม.79+969 - กม.82+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม. 21+550 - กม. 23+300 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 331 รายการ