f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/12/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.24+000 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/11/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/11/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี Pavement In Place Recycling ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.7+000 - กม.30+000 เป็นช่วงๆ ตำบลเมือ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.6+210 - กม. 9+115 เปลี่ยนแปลงแผน
5 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ตอน 1 ระหว่าง กม.11+760 - กม.13+580 (53 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
6 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0101 ตอน หัวฝาย - แม่ทุเลา ระหว่าง กม.2+400 - กม.3+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (41 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
7 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+500 - เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.๑๐+๕๑๐ - กม.๑๓+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๖ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ตอน 2 ระหว่าง กม.16+650 - กม.26+920 ปริมาณงาน 1 1 แห่ง (84 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0202 ตอน ศรีสัชนาลัย - ดอนโก ระหว่าง กม.41+420 - กม.42+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (29 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 265 รายการ