f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/05/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 (เพิ่มเติม) ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/01/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.169+300 - กม.170+058 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 05/01/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.39+850 - กม.43+000 ปริมาณงาน 28,590 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/11/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.39+850 - กม.43+000 ปริมาณงาน 28,590 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/11/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.145+475 - กม.146+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/11/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.21+900 ปริมาณงาน 1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/11/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.22+215-กม.23+275 ปริมาณงาน 9,540 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT., RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.152+000-กม.190+700 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (166ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.11+700 - กม.33+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (164 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 151 รายการ