f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
631 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 17/12/2562 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
632 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น MX-M464 จำนวน 1 ตลับ 17/12/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
633 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 13,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
634 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป้าสะท้อนแสง ชนิด DIAMOND GRADE DG จำนวน 510 อัน 17/12/2562 99,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
635 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
636 แขวงทางหลวงสุโขทัย ดวงโคมสัญญาณไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. 16/12/2562 282,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
637 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/12/2562 99,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
638 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 99,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
639 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/12/2562 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
640 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 11/12/2562 88,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
641 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2562 96,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
642 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตและติดตั้งกล่องไฟจราจร (LED) จำนวน 2 ชุด 04/12/2562 49,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
643 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 102,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
644 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 41,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
645 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 631 ถึง 645 จาก 1,284 รายการ