วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
631 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/06/2562 39,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
632 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1250103,129301 ปริมาณงาน 246,210 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 98,484.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
633 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
634 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อHOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 20,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
635 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 30 รีม จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 3,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
636 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 22/05/2562 650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
637 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/06/2562 2,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
638 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 28/05/2562 7,578,862.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
639 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 4,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
640 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 4,119.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
641 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 4,119.50 ยกเลิก เพิ่มเติม
642 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 28/05/2562 3,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
643 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 1,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
644 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 2,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
645 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 28/05/2562 1,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 631 ถึง 645 จาก 979 รายการ