วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
661 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/06/2562 34,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
662 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 249,780 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 99,912.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
663 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 249,720 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 99,888.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
664 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 19/06/2562 207,684.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
665 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/06/2562 45,205.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
666 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/06/2562 30,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
667 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/06/2562 44,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
668 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,600 ลิตร จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 75,296.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
669 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MOT จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
670 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกำแพงกั้นน้ำพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน จำนวน 15 อัน จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 58,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
671 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 30/05/2562 2,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
672 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 03/07/2562 250,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
673 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/06/2562 23,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
674 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 40x70 ซม. จำนวน 90 อัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 48,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
675 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 661 ถึง 675 จาก 1,031 รายการ