f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
661 แขวงทางหลวงสุโขทัย ดวงโคมสัญญาณไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. 16/12/2562 282,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
662 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/12/2562 99,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
663 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/12/2562 99,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
664 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/12/2562 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
665 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 11/12/2562 88,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
666 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2562 96,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
667 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตและติดตั้งกล่องไฟจราจร (LED) จำนวน 2 ชุด 04/12/2562 49,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
668 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 102,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
669 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 41,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
670 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 50 ตัน จำนวน 1 รายการ 06/12/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
671 แขวงทางหลวงสุโขทัย ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 26 รายการ 11/12/2562 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
672 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
673 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 97,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
674 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/12/2562 47,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
675 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/11/2562 203,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 661 ถึง 675 จาก 1,309 รายการ