f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
616 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 14,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
617 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร หน่วยละ 25.2199 บาท 27/12/2561 226,979.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
618 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/12/2561 131,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
619 แขวงทางหลวงสุโขทัย วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 26/12/2561 34,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
620 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 46,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
621 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 27,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
622 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง Hot mix จำนวน 15 ตัน 25/12/2561 30,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
623 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/12/2561 195,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
624 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 0.70 ม. จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 54,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
625 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,500 ลิตร จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 96,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
626 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 18/12/2561 120,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
627 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหิน 3/8" จำนวน 20 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
628 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง DIAMOND GRADE DG3 ขนาด 3 นิ้ว แถบ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
629 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 9,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
630 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ 18/12/2561 49,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 616 ถึง 630 จาก 694 รายการ