f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
616 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
617 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40 x 70 ซม. จำนวน 20 อัน 23/12/2562 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
618 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 2,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
619 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot mix จำนวน 57 ตัน 18/12/2562 106,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
620 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 30/03/2563 31,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
621 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้ง จำนวน 5 รายการ 18/12/2562 6,605.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
622 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 18/12/2562 65,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
623 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 18/12/2562 460,676.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
624 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 6,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
625 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ 12/12/2562 49,025.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
626 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลืองLED ขนาด 300มม. จำนวนว 1 รายการ 16/12/2562 282,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
627 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 16/12/2562 55,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
628 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตป้ายทางเลี่ยงช่วงเทศกาลและป้ายจุดบริการประชาชน จำนวน 2 รายการ 13/12/2562 341,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
629 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 17/12/2562 4,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
630 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 30,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 616 ถึง 630 จาก 1,284 รายการ