วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
616 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,600 ลิตร จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 75,296.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
617 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MOT จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
618 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกำแพงกั้นน้ำพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน จำนวน 15 อัน จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 58,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
619 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 30/05/2562 2,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
620 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 03/07/2562 250,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
621 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/06/2562 23,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
622 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 40x70 ซม. จำนวน 90 อัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 48,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
623 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
624 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
625 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องป้ายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ บริเวณทางแยก กม.179+819 (แยกบ้านสวน) 02/07/2562 306,405.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
626 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1272 ,1332 ปริมาณงาน 245,420 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 98,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
627 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 33,224.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
628 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 7,396.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
629 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
630 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 29/05/2562 40,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 616 ถึง 630 จาก 979 รายการ