วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
601 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/06/2562 15,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
602 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 19/06/2562 10,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
603 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2562 11,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
604 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2562 48,005.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
605 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 40 x 80 ซม. 19/06/2562 44,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
606 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2562 188,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
607 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2562 7,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
608 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2562 35,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
609 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/06/2562 34,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
610 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 249,780 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 99,912.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
611 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 249,720 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 99,888.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
612 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 19/06/2562 207,684.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
613 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/06/2562 45,205.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
614 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/06/2562 30,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
615 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/06/2562 44,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 601 ถึง 615 จาก 979 รายการ