f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
601 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ Brother 10/01/2562 400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
602 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุโขทัย เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,173 ต้น 18/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
603 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 11/01/2562 3,870,413.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
604 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
605 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 680.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
606 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/01/2562 38,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
607 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง 36" Engineering Grade จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 33,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
608 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 226,979.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
609 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาซ่อมแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 13/11/2561 3,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
610 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1 รายการ 13/11/2561 270,121.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
611 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+468 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 01/03/2562 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
612 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยาประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.63+575 - กม.64+915 20/02/2562 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
613 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยาประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.63+575 - กม.64+915 03/01/2562 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
614 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินฝุ่น จำนวน 20 ลบ.ม 03/01/2562 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
615 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/01/2562 63,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 601 ถึง 615 จาก 694 รายการ