f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
601 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/12/2562 251,246.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
602 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 07/01/2563 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
603 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 07/01/2563 1,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
604 แขวงทางหลวงสุโขทัย วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 99,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
605 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 99,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
606 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อผงดูดซับสารเคมี จำนวน 1 รายการ 07/01/2563 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
607 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/01/2563 53,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
608 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 26/12/2562 5,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
609 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 74,088.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
610 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/01/2563 73,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
611 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 74,088.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
612 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 251,246.70 ยกเลิก เพิ่มเติม
613 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
614 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่างทาง) จำนวน 2 ชุด 18/12/2562 320,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
615 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างผลิตป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) 18/12/2562 320,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 601 ถึง 615 จาก 1,284 รายการ