f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
601 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
602 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 3,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
603 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 2,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
604 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 2,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
605 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 3,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
606 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 16,833.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
607 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 2,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
608 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 2,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
609 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2561 2,696.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
610 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2561 3,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
611 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2561 74,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
612 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2561 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
613 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2561 1,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
614 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2561 8,927.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
615 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2561 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 601 ถึง 615 จาก 634 รายการ