วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
586 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม(รุ่น 4 แถบ) จำนวน 30 ตัว จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
587 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 02/07/2562 3,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
588 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้ จำนวน 2 ชุด จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
589 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 21/06/2562 2,884,420.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
590 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 02/07/2562 100,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
591 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ระหว่าง กม.99+175 LT., กม100+450 RT., กม.101+891 RT. 02/07/2562 480,825.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
592 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเบรกเกอร์ 1 POLE 10 A จำนวน 125 ตัว จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 39,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
593 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 02/07/2562 54,695.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
594 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2562 68,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
595 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/07/2562 32,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
596 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/07/2562 57,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
597 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/06/2562 96,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
598 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 127,000 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 50,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
599 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 238,631.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
600 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 19/06/2562 43,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 586 ถึง 600 จาก 979 รายการ