f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
586 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 16/01/2563 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
587 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 16/01/2563 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
588 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 16/01/2563 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
589 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รากยาร 22/01/2563 4,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
590 แขวงทางหลวงสุโขทัย ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 26 รายการ 19/02/2563 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
591 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 39,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
592 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 127,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
593 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 6 รายการ 20/01/2563 40,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
594 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส 20/01/2563 18,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
595 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 20/01/2563 3,340,177.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
596 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 20/01/2563 2,438,622.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
597 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 20/01/2563 1,084,482.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
598 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 37,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
599 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 14/01/2563 99,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
600 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 4 รายการ 13/01/2563 92,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 586 ถึง 600 จาก 1,284 รายการ