วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
541 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 08/07/2562 12,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
542 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 2,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
543 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08/07/2562 1,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
544 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/07/2562 1,205.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
545 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 4,752.41 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
546 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/07/2562 2,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
547 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 18/07/2562 81,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
548 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 96,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
549 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 4,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
550 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รากยาร 18/07/2562 31,435.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
551 แขวงทางหลวงสุโขทัย วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
552 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 23/07/2562 32,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
553 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเบรกเกอร์ 1 pol จำนวน 100 ตัว จำนวน 1 รายการ 18/07/2562 31,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
554 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 18/07/2562 98,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
555 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 18/07/2562 54,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 541 ถึง 555 จาก 979 รายการ