f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
541 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2562 13/02/2562 6,562,865.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
542 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/01/2562 4,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
543 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 18/01/2562 98,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
544 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/01/2562 4,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
545 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 27,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
546 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
547 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
548 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 41,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
549 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 3,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
550 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/01/2562 540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
551 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
552 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
553 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
554 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุใบมีด จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 45,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
555 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 19/12/2561 2,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 541 ถึง 555 จาก 694 รายการ