f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
541 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 18 แผ่น 12/02/2563 5,184.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
542 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/02/2563 33,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
543 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2563 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
544 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 12/02/2563 98,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
545 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/02/2563 60,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
546 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. 12/02/2563 188,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
547 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2563 13,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
548 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟกระพริบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 13/02/2563 41,628.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
549 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/02/2563 68,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
550 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 11/02/2563 50,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
551 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 9,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
552 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08/11/2562 6,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
553 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใบมีด จำนวน 86 ชิ้น 11/11/2562 23,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
554 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 11/11/2562 43,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
555 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 19/11/2562 9,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 541 ถึง 555 จาก 1,284 รายการ