f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
526 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 1,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
527 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างดำเนินการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส 2 สาย จำนวน 1 งาน 24/02/2563 95,123.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
528 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 4,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
529 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ 20/02/2563 3,114.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
530 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 1,800.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
531 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
532 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 4,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
533 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/02/2563 38,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
534 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/02/2563 95,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
535 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/02/2563 99,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
536 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 40,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
537 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 190,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
538 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40ม. จำนวน 18 แผ่น 12/02/2563 5,184.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
539 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 13/02/2563 4,716.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
540 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 13/02/2563 16,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 526 ถึง 540 จาก 1,284 รายการ