f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
526 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 20,961.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
527 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 07/02/2562 2,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
528 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/02/2562 3,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
529 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 3,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
530 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 06/02/2562 18,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
531 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 4,226.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
532 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/02/2562 41,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
533 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/02/2562 54,085.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
534 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
535 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้องเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 18/02/2562 5,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
536 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/02/2562 72,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
537 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 238,631.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
538 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 13/02/2562 49,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
539 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40x70 ซม. จำนวน 30 อัน จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 16,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
540 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 49,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 526 ถึง 540 จาก 694 รายการ