วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
482 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
483 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 3,692.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
484 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 14,252.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
485 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 49,179.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
486 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 26/09/2562 99,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
487 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 06/09/2562 35,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
488 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 26/09/2562 4,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
489 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 4,320.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
490 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 49,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
491 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 10/09/2562 28,615.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
492 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 17,629.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
493 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ชุด 26/09/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
494 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
495 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 3,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 1,031 รายการ