f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
496 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301,0302,0303,0304 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง - สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.55+625 - กม.174+000 เป็นช่วงๆ 14/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
497 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 31/03/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
498 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.51+600 เป็นช่วงๆ 31/03/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
499 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.53+217 - กม.92+319 LT,RT. เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 LT,RT. เป็นช่วงๆ 14/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
500 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ที่ กม.2+850 24/03/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
501 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมือเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.27+650 24/03/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
502 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 237,764.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
503 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 2,016.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
504 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 2,016.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
505 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 1,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
506 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 02/03/2563 2,364,777.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
507 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมระบบแอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 17/03/2563 5,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
508 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฮดรอลิค 17/03/2563 48,685.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
509 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/03/2563 2,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
510 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่+น้ำกรดพร้อมใช้ จำนวน 2 ลูก 03/03/2563 6,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 496 ถึง 510 จาก 1,309 รายการ