วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
496 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 18,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
497 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 235,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
498 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/09/2562 94,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
499 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/09/2562 62,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
500 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการจำนวน 1 รายการ 04/09/2562 38,509.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
501 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
502 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 59,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
503 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 10/09/2562 99,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
504 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตแหละติดตั้งป้ายแบบเสาสัญญาณไฟจราจ (ชนิดสูง)พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน-บ้านสวน บริเวณที่ กม.15+975 29/08/2562 198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
505 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมางานบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน-ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+200-กม.1+512 28/08/2562 290,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
506 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 82,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
507 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 29,974.07 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
508 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 05/09/2562 50,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
509 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/09/2562 9,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
510 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/09/2562 97,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 496 ถึง 510 จาก 1,031 รายการ