วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
466 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้าน 12/09/2562 4,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
467 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ 13/09/2562 2,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
468 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,200 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 90,112.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
469 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์-ท่าช้าง ที่ กม.84+125 จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
470 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาดสูง 75 ซม. ชนิด PE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 138,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
471 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/09/2562 50,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
472 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/09/2562 39,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
473 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 12/09/2562 12,700.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
474 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 32,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
475 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562 13/09/2562 1,938,253.77 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
476 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เครื่อง 06/09/2562 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
477 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 เครื่อง 06/09/2562 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
478 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
479 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 26/09/2562 69,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
480 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/09/2562 27,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 466 ถึง 480 จาก 1,031 รายการ