f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพานหะ ใบมีด ขนาด 14" จำนวน 75 ชิ้น 02/03/2563 20,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
512 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใบมีด ขนาด 14" จำนวน 75 ชิ้น 07/02/2563 20,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
513 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 02/03/2563 10,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
514 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่+น้ำกรดพร้อมใช้ จำนวน 1 รายการ 07/02/2563 10,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
515 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น 29/01/2563 19,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
516 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างตรวจเช็คตามกำหนดระยะ จำนวน 1 คัน 28/01/2563 8,038.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
517 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างตรวจเช็คตามระยะเวลา จำนวน 1 คัน 16/01/2563 12,911.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
518 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟไซเรน LED. จำนวน 1 ชุด 16/01/2563 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
519 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟไซเรน LED. จำนวน 1 ชุด 16/01/2563 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
520 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟไซเรน LED จำนวน 1 ชุด 16/01/2563 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
521 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟไซเรน LED. จำนวน 1 ชุด 16/01/2563 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
522 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 คัน 16/01/2563 14,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
523 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก 16/01/2563 10,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
524 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 11,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
525 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเปลี่ยนไดร์ชาร์ทใหม่พร้อมสายไฟ จำนวน 1 คัน 15/01/2563 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 1,309 รายการ