f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/12/2561 262,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
512 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 10,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
513 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20/02/2562 3,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
514 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/02/2562 7,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
515 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 07/02/2562 5,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
516 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 17,655.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
517 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 15/02/2562 89,395.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
518 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/02/2562 39,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
519 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหลักบอกระยะและบอกแนวทางชนิดแบน ขนาดกว้าง 12 ซม. จำนวน 1 รายการ 26/02/2562 235,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
520 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40x70ซม. จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 12,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
521 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 22,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
522 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 07/02/2562 4,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
523 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/02/2562 2,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
524 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 11 รายการ 12/02/2562 8,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
525 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 16,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 694 รายการ