วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว จำนวน 500 แผ่น จำนวน 1 รายการ 22/07/2562 20,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
512 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ กม.69+900 จำนวน 1 ชุด 09/08/2562 5,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
513 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน ตาลเตี้ย-ศรีสำโรง กม.13+500 จำนวน 1 ชุด 09/08/2562 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
514 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 24/07/2562 460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
515 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหลอดโซเดียม ขนาด 250W (มอก.4 เล่ม1 2529) จำนวน 40 หลอด จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 46,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
516 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหิน 3/8" จำนวน 100 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
517 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 85,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
518 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 09/08/2562 10,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
519 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 3,864,546.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
520 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 3,864,546.40 ยกเลิก เพิ่มเติม
521 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาบำรุงปกติ รหัสงาน 21411 งานป้ายจราจร ป้ายโครงการ 1 จังหวัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 2 หน้า)ทางหลวงหมาย 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า-สุโขทัย บริเวณที่ กม.163+560 จำนวน 2 รายการ 10/07/2562 366,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
522 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 5,538.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
523 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 19/07/2562 10,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
524 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 1,928.14 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
525 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 979 รายการ