f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
556 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการซ่อมไดร์สตาร์ท จำนวน 1 คัน 20/11/2562 5,968.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
557 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพานหะ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชิ้น 20/11/2562 5,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
558 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพานหะ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น 20/11/2562 19,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
559 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 5,263.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
560 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 28/11/2562 5,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
561 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ จำนวน 8 ลูก 13/12/2562 26,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
562 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 237,764.70 ยกเลิก เพิ่มเติม
563 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 237,764.70 ยกเลิก เพิ่มเติม
564 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 04/02/2563 237,764.70 ยกเลิก เพิ่มเติม
565 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายและป้ายแนะนำ จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 24,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
566 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างตรวจเช็คช๋อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
567 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
568 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 60,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
569 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว),จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม. 03/02/2563 42,669.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
570 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสุง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 03/02/2563 37,389.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 556 ถึง 570 จาก 1,284 รายการ