f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
556 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 1,128.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
557 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 5,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
558 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 8,731.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
559 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 8,731.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
560 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
561 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/11/2561 9,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
562 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20/11/2561 5,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
563 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 9,095.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
564 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ จำนวน 6 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
565 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ จำนวน 6 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 11/02/2562 9,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
566 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/02/2562 50,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
567 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหินฝุ่น จำนวน 30 ลบ.ม จำนวน 1รายการ 08/02/2562 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
568 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/02/2562 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
569 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/02/2562 24,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
570 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/02/2562 62,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 556 ถึง 570 จาก 694 รายการ