วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
556 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบำรุงปกติ(งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ) บริเวณทางหลวงหมายเลข 1113 ตอน 0101 ตอน เมืองเก่า-ดอนโก กม.2+520 (LT) จำนวน 6 รายการ 01/07/2562 369,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
557 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายแบบเสาสัญญาณไฟจราจร(ชนิดสูง จำนวน 4 ชุด จำนวน 1 รายการ 18/07/2562 396,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
558 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/07/2562 187,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
559 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 78,568.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
560 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/07/2562 40,475.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
561 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 239,594.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
562 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอนเข้าสวรรคโลก กม.2+520 19/07/2562 409,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
563 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้าเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 249,770 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 99,908.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
564 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 492,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
565 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/07/2562 3,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
566 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 16,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
567 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 02/07/2562 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
568 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/07/2562 71,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
569 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 115,370 ตร.ม. 02/07/2562 46,148.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
570 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ 02/07/2562 6,088.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 556 ถึง 570 จาก 979 รายการ