f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
571 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/02/2562 36,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
572 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/02/2562 61,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
573 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 79,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
574 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/01/2562 14,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
575 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 28/01/2562 10,515.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
576 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 28/01/2562 20,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
577 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/01/2562 95,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
578 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 30/01/2562 235,068.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
579 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 11/12/2561 2,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
580 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC All in one Lenovo จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 2,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
581 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ 24/01/2562 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
582 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/01/2562 2,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
583 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 23/01/2562 49,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
584 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/01/2562 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
585 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/01/2562 44,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 571 ถึง 585 จาก 694 รายการ