วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
571 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 2,141.07 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
572 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 10,593.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
573 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 16,585.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
574 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 16,585.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
575 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 16,585.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
576 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 16,585.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
577 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 16,585.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
578 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 28/06/2562 3,135.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
579 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 12,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
580 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อใบมีด จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 43,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
581 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 8,225.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
582 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 05/07/2562 21,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
583 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/07/2562 35,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
584 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วฯลฯ จำนวน 2 ชุด จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 320,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
585 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 02/07/2562 72,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 571 ถึง 585 จาก 979 รายการ