วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
646 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2562 68,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
647 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/07/2562 32,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
648 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/07/2562 57,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
649 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/06/2562 96,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
650 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 127,000 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 50,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
651 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 238,631.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
652 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 19/06/2562 43,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
653 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/06/2562 15,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
654 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 19/06/2562 10,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
655 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2562 11,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
656 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2562 48,005.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
657 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 40 x 80 ซม. 19/06/2562 44,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
658 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2562 188,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
659 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2562 7,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
660 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2562 35,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 646 ถึง 660 จาก 1,031 รายการ