f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
676 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 237,764.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
677 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร รวม 1 รายการ 28/11/2562 82,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
678 แขวงทางหลวงสุโขทัย ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 31,575.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
679 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/11/2562 99,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
680 แขวงทางหลวงสุโขทัย ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/11/2562 41,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
681 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายกาย 19/11/2562 46,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
682 แขวงทางหลวงสุโขทัย ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/11/2562 44,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
683 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,249,504 ตารางเมตร 20/11/2562 499,801.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
684 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,241,435 ตร.ม. 04/11/2562 496,574.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
685 แขวงทางหลวงสุโขทัย ชื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 98,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
686 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 08/11/2562 40,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
687 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 14/11/2562 31,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
688 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาด 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 99,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
689 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตลับ 12/11/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
690 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/11/2562 42,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 676 ถึง 690 จาก 1,309 รายการ