วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
676 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
677 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องป้ายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ บริเวณทางแยก กม.179+819 (แยกบ้านสวน) 02/07/2562 306,405.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
678 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1272 ,1332 ปริมาณงาน 245,420 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 98,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
679 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 33,224.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
680 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/05/2562 7,396.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
681 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
682 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 29/05/2562 40,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
683 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/06/2562 39,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
684 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 1250103,129301 ปริมาณงาน 246,210 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 98,484.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
685 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
686 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อHOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 20,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
687 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 30 รีม จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 3,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
688 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 22/05/2562 650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
689 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/06/2562 2,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
690 แขวงทางหลวงสุโขทัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 28/05/2562 7,578,862.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 676 ถึง 690 จาก 1,031 รายการ