f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1276 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 3,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1277 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 2,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1278 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 2,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1279 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 3,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1280 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 16,833.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1281 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 2,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1282 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 2,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1283 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2561 2,696.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1284 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2561 3,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1285 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2561 74,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1286 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2561 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1287 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2561 1,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1288 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2561 8,927.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1289 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2561 6,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1290 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,360.00 บาท 17/10/2561 3,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,276 ถึง 1,290 จาก 1,308 รายการ