f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1261 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 90,028.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
1262 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 253,943.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1263 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 26/11/2561 115,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1264 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 86,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1265 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทล. 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 ทล. 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+693 14/01/2562 4,999,626.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1266 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 99,888.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1267 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 49,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1268 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 10,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1269 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/11/2561 8,095.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1270 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างตรวจเช็คซ่อมระบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 21/11/2561 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1271 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/11/2561 73,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1272 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/11/2561 50,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1273 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/11/2561 38,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1274 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/11/2561 22,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1275 แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,261 ถึง 1,275 จาก 1,308 รายการ