วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
976 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/12/2561 24,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
977 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้าย จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 17,854.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
978 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.188+675 - กม.189+280 LT.,RT. 04/02/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
979 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - 63+600 04/02/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
980 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 11/12/2561 69,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
981 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 99,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
982 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 90,028.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
983 แขวงทางหลวงสุโขทัย ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 51 รายการ 07/12/2561 576,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
984 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 90,028.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
985 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 253,943.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
986 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 26/11/2561 115,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
987 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 86,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
988 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทล. 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 ทล. 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+693 14/01/2562 4,999,626.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
989 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 99,888.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
990 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 49,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 976 ถึง 990 จาก 1,031 รายการ