วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
961 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 0.70 ม. จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 54,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
962 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,500 ลิตร จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 96,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
963 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 18/12/2561 120,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
964 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหิน 3/8" จำนวน 20 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
965 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง DIAMOND GRADE DG3 ขนาด 3 นิ้ว แถบ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
966 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 9,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
967 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ 18/12/2561 49,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
968 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/12/2561 46,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
969 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/12/2561 29,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
970 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/12/2561 36,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
971 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 244,830 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 97,932.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
972 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 248,860 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 99,544.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
973 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 12 ตัน 17/12/2561 24,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
974 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ จำนวน 1 ชุด 12/12/2561 5,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
975 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 04/02/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 961 ถึง 975 จาก 1,031 รายการ