วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62077359497
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาบำรุงปกติ รหัสงาน 21411 งานป้ายจราจร ป้ายโครงการ 1 จังหวัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย 2 หน้า)ทางหลวงหมาย 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า-สุโขทัย บริเวณที่ กม.163+560 จำนวน 2 รายการ
งบประมาณ 366,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 10/07/2562 10/07/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง 10/07/2562 10/07/2563
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ